Afdrukken

Privacybescherming.

Leijendeckers Verhuur houdt zich aan de geldende wettelijke regelingen voor privacybescherming. Op deze website worden persoonsgebonden gegevens uitsluitend verzameld en verwerkt voor zover dat nodig is voor het gebruik van het onlineaanbod. De onderstaande verklaring geeft u een overzicht van de wijze waarop wij deze bescherming garanderen en welk soort gegevens voor welk doel worden verzameld.


1: Persoonsgebonden gegevens.

Persoonsgebonden gegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Daartoe behoort informatie zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw functie en uw bedrijf. Informatie die niet direct of indirect kan worden gerelateerd aan uw identiteit zoals het aantal gebruikers van een website valt niet onder persoonsgebonden gegevens.

De persoonsgebonden gegevens die u in het kader van het onlineaanbod aan ons heeft meegedeeld gebruiken we uitsluitend voor dit doeleinde. We geven uw persoonsgebonden gegevens niet door aan derden.


2: Protocollering.

Als u onze website in uw browser opent, geeft uw browser om technische reden automatisch gegevens door aan onze webservers. Het gaat hierbij onder andere om de datum en de tijd waarop u de website opent, de URL van de gelinkte website, opgeroepen bestand, volume van de verstuurde gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en IP-adres. Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van de gegevens die u invoert als u ons aanbod gebruikt. Bovendien kan er geen verband worden gelegd tussen deze gegevens en een bepaalde persoon. De gegevens worden voor statistieke doeleinden geëvalueerd en daarna weer gewist.


3: Cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen. Onze internetpagina's maken op meerdere plekken gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Alle door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessie-cookies”. Deze worden automatisch gewist als u onze website sluit. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Het is mogelijk om deze functie in uw browser uit te schakelen of zo in te stellen dat u per geval kunt bepalen of een cookie al dan niet wordt geaccepteerd. In dat geval dient u echter rekening te houden met beperkingen in het gebruik van onze website.